Behandlingstilbud

Behandlingstilbud

Vi forsøger at tilbyde de sidst nye behandlingstilbud, som vi mener har en tilstrækkelig dokumentation for virkningsmekanisme og effekt.

Hos Højgård bestræber vi os på at finde den helt rette behandlingsplan for både patient og klient. Alle heste fortjener en god behandling, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at alle heste fortjener samme behandling.

Vi ønsker ved Højgård at forelægge klienterne forskellige behandlingsmuligheder, hvorefter det i samråd med rytter/ejer/træner besluttes, hvilken behandlingsstrategi, der vil være den rette i det eksakte tilfælde. Denne dialog indgås med baggrund i alvorligheden og prognosen, de økonomiske rammer, hestens brug og kapacitet, klientens mål på kort og lang sigt samt hestens affektionsværdi som brugshest, atlet og en god ven.

Har du fået din hest udredt hos en anden dyrlæge og ønsker at benytte dig af nogle af vores behandlingstilbud er du selvfølgelig velkommen til det.

I undermenuen kan du læse om nogle af de muligheder du har for behandling af problemer i muskler, sener, led eller sår.

Dette ydelse udføres ved

behandling af muskler, sener, led eller sår

BEHANDLING AF AKTIVE LEDLIDELSER

En del heste døjer med aktive ledlidelser, hvor brusken i ledet nedbrydes. Ved diagnoserne spat, kodesenebensbetændelse og hovsenebensbetændelse er denne nedbrydende proces af den sunde knogle sygdommens primære karakter. Mange af disse heste har stor glæde af Tildren-behandlinger, der standser nedbrydningen og tilmed er smertelidrende.

Alle lidelser der indebærer slitage eller uhensigtsmæssig forkalkning af knogler, har ofte gavnlig effekt af Tildren-behandlinger.

Tildren er en patenteret behandlingsform, hvor man sprøjter et stof tilsat tiludronsyre ind i hestens blodbaner. Stoffet hæmmer de celler, som nedbryder knogle og brusk – og hermed dermed ligeledes gigtdannelser. Tildren påvirker endvidere makrofager, som er meget aktive celler både i forbindelse med inflammation og gigt.

BEHANDLING AF AKTIV KNOGLESKADE

En række halthedsudløsende læsioner involverer skade på knoglevæv. Dette er blandt andet tilfældet ved spat, hovsenebensbetændelse, smerter i forbindelse med tætliggende torntappe i ryggen og mange flere. Fælles for dem er, at der sker en nedbrydning af sundt knoglevæv. Denne negative proces kan brydes ved brug af Tildren, der hæmmer de celler, der står for at nedbryde knoglevæv. Endvidere, har Tildren også en direkte smertelindrende effekt. Tildren indsprøjtes i hestens blodbane.

INJEKTIONER LIGE UNDER HUDEN

En del heste udviser pludselig tegn på smerter i hals eller ryg. Tegnene på at hesten har smerter i hals eller ryg er ofte åbenlyse. Det kan vise sig ved ekstra følsomhed når den strigles og sadles op, modstand mod rytterens vægt, stivhed og modstand mod rytterens hjælpere, samt en nedsat præstationsevne.

Mesoterapi er mange injektioner i hudens mellemste lag med meget små nåle. Behandlingen virker via stimulering af huden og stopper de spasmer, som smerte har induceret. Mesoterapi kan sjældent stå alene, men skal kombineres med behandling af den underliggende sygdom og korrekt genoptræning.

Mesoterapi foregår på stående hest, hvor hesten typisk er bedøvet. Efter behandlingen vil der være en lille bule i huden ved hvert injektionssted, men den fortager sig på kort tid.

PRP (Platelet Rich Plasma) er ligesom IRAP en behandlingsform, hvor man benytter hestens eget blod til at fremme heling af sene- og ledbåndsskader. I denne behandlingsform udtages en lille mængde af hestens blod, som efterfølgende filtreres flere gange og dermed koncentreres. Tilbage er blod med et meget højt indhold af blodplader, som bl.a. har den egenskab, der tilnærmer sig behandling med stamceller.

Blodet sprøjtes derefter tilbage ind i den beskadigede sene. Ved kontakt med væv frigiver blodpladerne vækstfaktorer. Denne proces fremmer opheling af det oprindelige væv – og man minimerer dermed arvævsdannelsen, som er uønsket.

Ved normal opheling af en seneskade sker hovedparten af ophelingen via dannelse af arvæv, hvilket har en anden opbygning end det oprindelige senevæv. Dette ændrede senevæv kombineret med den lange opheling menes at være den primære grund til den store andel af tilbagefald i relation til seneskader. Forsøg med PRP har vist, at PRP øger opheling med det oprindelige senevæv, således at arvævsdelen reduceres, hvilket kombineret med den forkortede ophelingstid forventes at bedre prognosen på lang sigt.

Vi er ved Højgård begyndt også at bruge PRP til ledbehandlinger i visse tilfælde. Det gælder ved mistanke om ledbruskskader eller beskadigede ledbånd beliggende inde i leddet – i begge tilfælde er målet for ens behandling at optimere regeneration af nyt væv som erstatning for det tabte. Og forskning viser, at PRP netop besidder evnen til at fremme regeneration.

IRAP er et specielt præpareret serum udvundet fra hestens eget blod (Interleukin-1 Receptor Antagonist Protein). Kernen i behandlingen er, at man bruger hestens egne forsvarsmekanismer til at behandle ledsmerter, uden brug af kunstige kemiske substanser.

Der tappes en lille portion blod fra hesten, som efterfølgende opbevares 24 timer i et varmeskab. Den kemiske reaktion i det opvarmede blod skaber betændelseshæmmende protein, som efterfølgende adskilles fra blodet i en centrifuge. Denne serum fryses ned i 5-7 portioner, som efterfølgende sprøjtes ind i det ømme led, hvor det både virker smertestillende og samtidig reducerer den ødelæggende effekt på brusken i leddet.
Traditionelt behandles ømme led ofte med binyrebarkhormon. IRAP er et stærkt alternativ, som bl.a. heste der er overvægtige eller med tendens til forfangenhed har stor glæde af. IRAP har vist sig at have en ophelende effekt af bruskskader i led samt at have en direkte antiinflammatorisk effekt.

LASER er et acronym for Light Amplification by Stimulated Emmision of Radiation

Et LASER apparat er med andre ord udstyr der producerer elektromagnetisk stråling med en bølgelængde mellem 180 nm og 1 mm. LASER bruges til fysioterapeutisk behandling af smerter, sårheling og som antiinflammatorisk behandling. LASER kan også bruges til kirurgiske indgreb.
LASER kan bruges til smertelindring ved at stimulere akupunkturpunkter. Herved blokeres smertesignalet helt eller delvist fra et område således at det ikke når hjernen. Dette medfører at området afslappes og smerteopfattelsen nedsættes.

LASER har en antiinflammatorisk effekt, hvilket betyder det kan nedsætte hævelse i et område. Dette gøres ved at stimulere blodgennemstrøningen til området og transporten af ophobet væske og affaldsstoffer kan igangsættes. LASER terapi kan derfor bruges ved skader i bindevævet og i bløddele. Dette kan f. eks være ved ligament og seneskader.

LASER kan bruges til at stimulere sårheling. LASER kan bruges på åbne sår, hvor man ønsker at fremme helingsprocessen. LASER stimulere sårhelingen ved at øge blodgennemstrømningen til området og samtidig øge transporten af de celler der er vigtige for sårhelingen. Dette er specielt værdifuldt på steder hvor det er svært at få sår til at hele grundet konstant mekanisk påvirkning. Eksempler på dette er mundhulesår grundet gnavesår fra bid eller det kan være i sår i gjordlejet.

LASER kan bruges ved kirurgiske indgreb i luftvejene og andre svært tilgængelige steder. Ligeledes kan det bruges ved kirurgisk fjernelse af sarcoider.

Vi er meget tilfredse med de resultater vi har opnået. Laserbehandling er en ny måde til at understøtte og fremme kroppens egen reparationsevne. Laseren tilfører det behandlede område koncentreret energi ved hjælp af laserlys. Laserlyset skaber en fotokemisk reaktion på cellelulært niveau, kaldet fotobiomodulation. Denne reaktion påvirker vævet og det resulterer i nedsat inflammation, en smertehæmmende effekt, formindskede hævelser og øget blodcirkulation, nydannelse af blodkar og derved en hurtigere heling. Denne laserbehandling kan bruges på led (ledbetændelse), sener, knogler (knoglenydannelser og slidgigt), muskelvæv og hud (både ved kroniske hudinfektioner og akutte eller kroniske sår). Laserbehandlingen kan ikke erstatte andre behandlingsformer, men understøtter og kan gøre sygeforløbet væsentlig kortere.

Laserbehandlingen skal gentages flere gange afhængig af skadens eller sygdommens omfang og forløb. Typisk vil vi behandle med korte intervaller, f.eks. hver 2. dag, i begyndelsen og så forøge intervallerne for de sidste behandlinger. En behandling tager typisk fra 6-15 minutter afhængig af hvor stort område skal behandles. Det gør ikke ondt på hesten og de plejer at stå og nyde det.

Indtil nu har vi brugt laseren til adskillige heste med seneskader, gaffelbåndsskader, fibersprængninger, kroniske sår og rygproblemer. Vi er alle enige om at laserbehandlingen gør en god forskel. I nogle tilfælde har vi opnået virkelig imponerende forbedringer på meget kort tid og i andre har det været med til at stimulere en langsom heling, som ellers ikke havde responderet eller taget væsentlig længere tid.

SMERTELINDRING OG HURTIGERE HELING

Shock wave-terapi er en behandling, som anvendes til skader i sener og muskler. Behandlingen bruges især til ligament- og muskelskader – samt til smertelindring.

En shock wave bølge er en akustisk bølge, som overfører en stor mængde energi til det væv i kroppen, som behandles. Mængden af overført energi bestemmer, hvor dybt behandlingen går, hvilket varierer fra huden til ca. 12 cm dybde. Shock wave anvendes oftest efter at vi med ultralydsscanner har diagnosticeret en skade.

Ved følgende diagnoser kan shock wave anvendes:

Gaffelbåndsskader
Ligamentskader (såsom ledbånd og rygligament)
Fasciebeskadigelse/muskelskader (myoser)
Visse benstillingsfejl på føl (valgus/varus deformiteter)
Kroniske sår

Hvorvidt shock wave vælges som behandling til en given skade beror altid på dyrlægens helhedsvurdering af den enkelte patient.