HANDELSATTEST HEST

HANDELSATTEST HEST

Når vi dyrlæger ser en hest, så er det ofte i forbindelse med at hesten er syg eller kommet tilskade – men det er det ikke ved en handelsundersøgelse. En handelsundersøgelse er en glædelig situation, og de fleste gange en lykkelig hændelse.

Dette ydelse udføres ved

Vi har stor rutine i at lave handelsundersøgelser, og vi gør det dagligt.

En handelsundersøgelse kan bestå af mange forskellige undersøgelser, og nedenfor er et overblik over disse listet op. Vi opfordrer dig til at gennemlæse denne side og tage stilling til, hvad du vil have udført på din hest. Ring til os hvis du har spørgsmål til nedenstående.

Den kliniske undersøgelse er en undersøgelse hvor vi mærker, lytter og kigger på hestens ben. Den kliniske undersøgelse er den vigtigste og bruges også meget i dyrlægens fortolkning af fund på senere billeddiagnostik. Den kliniske undersøgelse er en vigtig den af handelsundersøgelsen og er for alle heste.

Røntgen af ben er et spejlbillede af hestens skelet/knogler. Der kan ses ledfragmenter, slitages i led eller forandringer ved senetilhæftninger, benstillinger og/eller kroniske traumer i muskulatur. Røntgen af ben er en stor hjælp til at vurdere hestens fortid og fremtid. Røntgen af ben kan både foretages på unge og ældre heste. Hvis hesten skal forsikres, kræves røntgen ofte.

Når der laves røntgen af ryg, kan man primært se torntappene og korpus af ryghvirvlerne. Der er rigtig mange heste der har anmærkninger her, uden det har en klinisk betydning. Juridisk er det en god ide at få afklaret om hesten har anmærkninger på ryggen. Rigtig mange heste har forandringer i ryggen, men meget få har kliniske problemer. Røntgen af ryg foretages på heste over 2½ år.

Når der foretages røntgen af nakke og hals, kan der ses mange forskellige forandringer på halsen, og efter optagelse af disse billeder vil køber ofte føle sig forvirret på et højere plan. Rigtig mange heste har forandringer her, og nogle kan få klinisk betydning. Juridisk er det en god ide at få afklaret om hesten har anmærkninger på nakke eller hals. Dette gælder både for køber og sælger.

Der er nogle bevægelsesforstyrelser, haltheder eller adfærdsmønstrer der kun ses under rytter. Derfor vil det i nogle situationer være en fordel at hesten ses under rytter. Det vil IKKE være en vurdering af hestens evner som ridehest.

Alle dyrlæger som udfører handelsundersøgelserne, udøver selv hestesport, eller har gjort. Derfor har vi gode forudsætninger for at vurderer heste under rytter.

Hvis man fra tidligere undersøgelser af hesten ved, at heste fx har forandringer i halsen, så vil det være en hjælp at se hesten under rytter.

Har der været unormale hændelser under prøveridningen, kan det også være en hjælp for dyrlægen at se hesten under rytter.

Endoskopi er en kikkert undersøgelse af hestens øvre luftveje. Der er lidelser i de øvre luftveje, som kan få stor betydning for hestens brug, og de vil ofte let kunne ses ved endoskopi. Særligt hvis hesten har unormal lyd fra de øvre luftveje, så er endoskopi en god ide. Hvis hesten har en unormal lyd, høres det ofte lettest i galop.

Når der foretages en dopingprøve, udtages der blod fra hesten på dagen for handelsundersøgelsen. Blodet fryses og gemmes i hospitalets fryser i 6 måneder. Hvis hesten fx bliver halt kort tid efter overdragelse, så kan dette blod evt. sendes til analyse for at se om hesten havde fået smertestillende på undersøgelsesdagen. En dopingprøve kan være for alle heste som ikke har været i købers varetægt min 3 uger før handelsundersøgelsen.

Når der laves en MRI, kan der kun scannes helt specifikke områder på hesten, som fx et kodeled på et ben. Hvis hesten har en historie om skade i et specifikt led, så kan MRI være en god ide. MRI er en økonomisk dyr undersøgelse, hvilket gør at denne undersøgelsesform ikke bruges ret tit.