Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

 1. Generelle oplysninger

 

 1. Anvendelse
 • Disse handelsbetingelser gælder for alle tjenester og produkter leveret af Højgård Hestehospitals Group A/S, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

 

 1. Aftaleindgåelse
 • En aftale anses for indgået, når kunden har henvendt sig og booket en tid. Dette gælder både i daglig åbningstid og i vagtarbejdet.

 

 1. Ydelser
 • Højgård Group tilbyder en række specialiserede ydelser inden for veterinærmedicin til heste, herunder: Billeddiagnostik med røntgen, scintigrafi, MRI og CT-scanning, specialiseret behandling og kirurgi, forebyggende pleje og sundhedsprogrammer, reproduktion, rådgivning og opfølgning samt 24/7 døgnbemandet hospital for heste.

 

 1. Særlige ydelser
 • Vagt: Ved vagtbesøg vil der blive takseret for honorar, befordring, medicin og materialer. Dette vil blive takseret efter vagtbesøget og vil omfatte gebyrer som dækker over arbejde udført udenfor almindelig åbningstid. Regningen sendes fra den vagtbærende dyrlæges regnskabssystem. Der kan opkræves, kontantbetaling eller tilsendes en regning, afhængigt af den vagtbærende dyrlæge.

 

 1. Priser
 • Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) inklusive moms, medmindre andet er specificeret. Højgård Group forbeholder sig ret til at ændre priser uden varsel, men ændringer påvirker ikke allerede bekræftede ordrer.
 • Ændringer i priser sker efter gældende lovgivning. Priser på medicin er efter gældende lovgivning og opdateres løbende efter leverandørernes priser. Der pålægges gebyr på udleveret medicin.

 

 1. Betalingsbetingelser
 • Betaling skal ske inden for 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt. Ved forsinket betaling påløber renter i henhold til renteloven.
 • Betaling kan foretages via visa/dankort, mobile pay eller på bankoverførsel
 • Ved overskredet betalingsfrist får du tilsendt en rykker (1. rykker), hvor der pålægges rykkergebyr på 100 kr. plus renter i henhold til gældende lovgivning. Overholdes denne frist ikke, får du endnu en rykker (2. rykker), hvor der pålægges yderligere 100 kr. i rykkergebyr samt rente i henhold til gældende lovgivning. Derefter overgår betalingen til inkasso.

 

 1. Levering
 • Levering af tjenester og produkter sker i henhold til den aftalte tidsplan. Forsinkelser, som skyldes forhold uden for Højgård Hestehospitals Group A/ kontrol, berettiger ikke kunden til at hæve aftalen.

 

 1. Reklamation og returret
 • Der er ingen fortrydelsesret på behandlinger. Eventuelle reklamationer skal meddeles skriftligt til Højgård Group inden for 14 dage efter modtagelse af tjenesten eller produktet. Returret gælder kun efter forudgående aftale på ubrudte varer. Vi modtager medicinrester til korrekt destruktion, men der tilbagebetales ikke for åbnet medicin.

 

 1. Ansvar og garanti
 • Højgård Hestehospitals Group A/S er kun ansvarlig for direkte tab som følge af fejl eller forsømmelser fra Højgård Hestehospitals Group A/ side. Højgård Hestehospitals Group A/S kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab eller andre følgeskader. Er du utilfreds med noget i vores forretningsgang, sætter vi pris på at du retter henvendelse til os enten på telefon 6596 4888 eller mailkontakt@eqvet.dk, så gør vi alt hvad vi kan for at løse problemet.
 • Højgård Hestehospitals Group A/S er forsikret gennem forsikringsselskabet TopDanmark
 • Hvis du ikke mener, at vi har levet op til loven, kan du klage til: Fødevarestyrelsen, Stationsparken 31-33, 2600 Glostrup alternativt til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby

 

 1. Fortrolighed
 • Højgård Hestehospitals Group A/S forpligter sig til at behandle alle kundeoplysninger fortroligt og kun anvende disse i forbindelse med opfyldelse af aftalen.
 • Vi er underlagt fortrolighed i henhold til gældende lovgivning, og videregiver ikke patientoplysninger medmindre ejeren af oplysningerne giver skriftligt samtykke hertil. Ingen af de journaloplysninger, vi noterer, kan læses af andre. Vi videreformidler dokumentation for undersøgelser, attester mv. som vi har udfærdiget på baggrund af undersøgelse og vurdering af hesten, på kundens opfordring. Det betyder, at alle oplysninger på hesten tilhører den person, der har betalt for ydelsen, og kun denne person kan rekvirere patientoplysninger samt bestille videreformidling. Al videreformidling af oplysninger, herunder attester til forsikring, retslige formål mv. fra Højgård Hestehospital forudsætter, at der ikke er noget udestående mellem Højgård Hestehospital og kunden, dvs. at alle regninger på de pågældende ydelser udført i forbindelse med undersøgelse og behandling af alle kundens heste er betalt.

 

 1. Force majeure
 • Højgård Hestehospitals Group A/S er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende opfyldelse af aftaler som følge af force majeure, herunder naturkatastrofer, krig, strejker, epidemier, og lignende forhold uden for Højgård Hestehospitals Group A/S kontrol.

 

 1. Ændringer af handelsbetingelser
 • Højgård Hestehospitals Group A/S forbeholder sig retten til at ændre disse handelsbetingelser uden forudgående varsel. Ændringer vil blive offentliggjort på Højgård Hestehospitals Group A/S hjemmeside.

 

 1. Lovvalg og værneting
 • Alle tvister vil vi, så vidt det er muligt, løse mellem parterne i mindelighed. Hvis vi ikke kan opnå enighed mellem os, skal tvisten mellem kunden og Højgård Hestehospitals Group A/S afgøres efter dansk ret ved Retten i Odense